หมู่เกาะราชา อัมพัต

หมู่เกาะ 4 ราชา ฉายาป่าอะเมซอนแห่งท้องทะเลที่ประกอบไปด้วย 4 เกาะหลักอันได้แก่ เกาะมิซูล (Misool) เกาะซาลาวาดิ (Salawati) เกาะบาตันตา (Batanta) และเกาะไวเกียว (Waigeo) เป็นจุดดำน้ำปะการังติดอันดับโลก ดินแดนสามเหลี่ยมปะการังอันเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้น้ำ และยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของประเทศอินโดนีเซียที่มีปะการังกว่า 500 ชนิด และปลาทะเลกว่า 1300 พันธุ์ หอยกว่า 700 ชนิด และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล 6 ใน 7 พันธุ์ของเต่าทะเลที่มีอยู่ในโลกนี้